لوح تقدیر هشتمین کنگره تورکولوژی دانشگاه استانبول

لوح تقدیر هشتمین کنگره جهانی تورکولوژی به استاد دکتر حسین محمدزاده صدیق

مهرماه 1392

MİLLETLERARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید