Kim

Bəlkə mən anasız qalaydım,

Gözümdən yaşı kim silərdi?

Öyrədərdi saz-söz kim mənə?

Yüksəlməyimi kim dilərdi?

Kim mənə bəs nağıl deyərdi?

Hər səhər qoşmalar qoşard?

Aydın bir gələcəkdən ötrü,

Oxuyub oxuyub coşardı?

Qada mənə qarşı gələndə,

Kim «qadan düşsün öz canıma.

Anan ölsün bala» deyərdi?

Onda kim hər zaman yanardı,

Mənim əhvalıma dünyada?

Mənlə kim içərdi qəm oğun?

Mənlə kim düşərdi odlara?